Risicobewuste Nederlander overschat eigen online veiligheid

Risicobewuste Nederlander overschat eigen online veiligheid

Nederlanders schatten het risico om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit hoog in. Dat blijkt uit onderzoek van MarketResponse in opdracht van Univé. Geconfronteerd met verschillende vormen van calamiteit, is te maken krijgen met cybercriminelen volgens 32% van de respondenten de meest reële dreiging. Een scenario dat voor nog eens 18% als op één na grootste risico wordt beoordeeld. Online staat de achterdeur vaak wagenwijd open.

Kans op cybercrime groter dan auto-ongeval en woninginbraak

Voor haar onderzoek liet Univé respondenten zeven risico’s in volgorde van waarschijnlijkheid te zetten. Bijna een derde van hen plaatsten cybercriminaliteit op de eerste plaats. Ruim vóór het risico op een auto-ongeval, dat door 21% van de Nederlanders als grootste risico wordt aangemerkt. Het risico op woninginbraak eindigde met 16% op de derde plaats, kort voor de 15% die vernieling van eigendommen het meest waarschijnlijk vond om te overkomen. Het risico om slachtoffer te worden van geweld op straat (9%), een woningbrand (4%) of een overstroming of wateroverlast (4%) wordt aanzienlijk minder waarschijnlijk geacht.

Opnieuw stijging slachtoffers cybercriminaliteit

Dat de zorgen van consumenten over cyberrisico’s niet op zichzelf staan, bevestigt ook de laatste editie van de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor, die CBS begin maart presenteerde. Opnieuw bleek het aantal Nederlanders dat slachtoffer werd van online criminaliteit te zijn gestegen (van 13% in 2019 naar 15% in 2021). Terwijl steeds minder mensen met vormen van ‘traditionele’ criminaliteit als diefstal of woninginbraak te maken kregen (21% in 2019, 17% in 2021). Volgens het CBS is, op basis van door politie geregistreerde misdrijven, de hoeveelheid traditionele criminaliteit sinds 2012 met 43% procent gedaald. Daarentegen ligt de hoeveelheid slachtoffers van online criminaliteit 22% hoger dan 10 jaar geleden. Vanaf 2017 is sprake van een doorlopende stijging.

Smarthome zet online achterdeur open

‘Cybercriminaliteit is een steeds reëler risico voor iedereen en maakt geen onderscheid in leeftijd, woonplaats of herkomst,’ stelt ethisch hacker Wouter Slotboom, die in het onderzoek van Univé herkent hoe het consumentenbewustzijn over dit risico is toegenomen. Toch vinden veel mensen het volgens hem moeilijk om een ‘online inbraak’ te voorkomen. ‘Terwijl we ons verzekeren van goede sloten, sensorverlichting en soms zelfs alarminstallaties om woninginbraak te voorkomen, staat online de achterdeur vaak wagenwijd open.’ Slotboom ziet dit niet los van de hoeveelheid smarthome in huis. Uit het onderzoek komt dan ook naar voren dat bijna driekwart van de Nederlanders smarthome apparaten gebruiken. Dit terwijl bijna de helft van de gebruikers zich zorgen maakt over de toegang die zij slimme apparaten geven tot hun data.

Overschatting eigen online veiligheid

‘Niet onterecht. Ondanks een groeiend bewustzijn van het fenomeen cybercriminaliteit weten veel mensen niet hoe ze hun online veiligheid op orde brengen. Uit hun “maatregelen” en hun gedrag spreekt vaak naïviteit en onwetendheid,’ weet Slotboom. ‘Zo heeft 1 op 5 mensen heeft geen idee of ze een virusscanner op hun computer hebben, laat staan deze regelmatig updaten. En bijna een derde van de Nederlanders logt achteloos in op openbare wifi-netwerken in cafés, bibliotheken en openbare werkruimtes, wat dankbare omgevingen zijn voor hackers om toegang tot je apparaat te nemen. Gebruik liever je mobiele dataverbinding,’ is één van de tips van Slotboom, die in plaats van wachtwoorden ook pleit voor wachtzinnen. ‘Ikbenin2019opvakantiegeweestinSpanje! is een stuk veiliger dan Spanje2019.’

Bron: https://www.unive.nl/actueel/risicobewuste-nederlander-overschat-eigen-online-veiligheid