Op weg naar veilige buurten met Univé en Veilig Verkeer Nederland

Op weg naar veilige buurten met Univé en Veilig Verkeer Nederland

In je buurt wil je prettig kunnen wonen, sporten en leven. Je ziet graag dat kinderen veilig kunnen spelen en naar school kunnen. En dat ouderen veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Veilig Verkeer Nederland (VVN) en haar partner Univé helpen buurtbewoners om bij te dragen aan dit doel.

Buurtbewoners in actie

Via het VVN Participatiepunt kunnen buurtbewoners een onveilige verkeerssituatie melden. Jaarlijks ontvangt Veilig Verkeer Nederland zo’n 7.000 meldingen, met name over snelheid. Buurtbewoners die zelf willen helpen om de situatie te verbeteren kunnen aan de slag met een gratis VVN Buurtactie. Bijvoorbeeld een VVN Stickeractie of VVN Snelheidsmeting. Waar mogelijk wordt de gemeente hierbij betrokken.

In contact met je buurt

Ook Univé zet zich in voor het veilig houden van jouw buurt. Bijvoorbeeld met het Univé Buurtfonds, waar buurtbewoners budget kunnen aanvragen voor lokale initiatieven. Pieter van den Ban van Univé moedigt mensen aan: ‘Maak je buurt! Zolang een aanvraag bij het fonds maar gericht is op saamhorigheid, gezelligheid en de wil om mensen dichter bij elkaar brengen, kan er heel veel bij het Buurtfonds.’

Ook biedt Univé de gratis Veiligebuurt-app, waar inmiddels 314.000 huishoudens op aangesloten zijn. Naast het ontvangen van nieuws en tips van onder andere de politie, kan de app worden gebruikt voor buurtpreventie. VeiligeBuurt-oprichter Yves Verschueren benadrukt de sociale kracht van de app: ‘De app verbindt buurtgenoten met elkaar. Je houdt elkaar makkelijk op de hoogte om de buurt veilig te houden.’

Krachten bundelen

De VeiligeBuurt-app kan ook worden gebruikt op het gebied van verkeersveiligheid. Zo ontstond het idee om de krachten te bundelen. Yves Verschueren: ‘We wilden de meldingen die buurtbewoners maken bij Veilig Verkeer Nederland via de app bekendmaken bij gebruikers in die buurt. Zo zijn ook zij op de hoogte van de onveilige verkeerssituatie.’ De organisaties realiseerden een koppeling tussen de Veiligebuurt-app en het VVN Participatiepunt. In de eerste maand zijn er op deze manier al 400 meldingen doorgegeven. Ook is het mogelijk om zelf een melding te maken vanuit de Veiligebuurt-app.

Dave van Bogaert is blij met de samenwerking met Univé: ‘Een van onze speerpunten is mensen activeren om zelf in actie te komen voor verkeersveiligheid. Het Univé Buurtfonds en de Veiligebuurt-app sluiten daar mooi op aan!’

Meedoen is makkelijk

Speelt er in jouw buurt iets waardoor het verkeer niet veilig is en wil je daar wat aan doen? Kom in actie! Meld het probleem bij Veilig Verkeer Nederland en ga aan de slag met een gratis VVN Buurtactie. Of start een eigen project en vraag buurtbudget aan bij het Univé Buurtfonds. Ga naar vvn.nl/buurtactie voor meer informatie.