Sociale veiligheid op school

<strong>Sociale veiligheid op school</strong>

Scholen zijn een belangrijk onderdeel van de buurt. En school, dat moet een veilige plek zijn. Daar is geen plek voor ongepast gedrag, intimidatie, pesten, stelen en agressie. Sinds augustus 2015 hebben scholen zorgplicht. Ze investeren tijd in het creëren van een veilige cultuur, een gevoel van onderling vertrouwen en regels over hoe met elkaar om te gaan. Ook zijn ze scherp op ongepast gedrag en treden op wanneer nodig. We duiken in een belangrijk onderwerp: sociale veiligheid op school. 

Wat is sociale veiligheid?

Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op school. Het betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt.

Veiligheidsplan

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid op school. Ze moeten een veiligheidsplan hebben. Hierin staat bijvoorbeeld het verbod van wapens en drugs op school en hoe de school dit controleert. En hoe de school omgaat met een incident en wanneer zij hulp inschakelt van politie of bureau Jeugdzorg. Daarnaast hebben veel scholen een pestprotocol. Vragen ‘als wat is pesten?’ en ‘hoe proberen we pesten te voorkomen?’ worden daarin beantwoord. 

Meldpunt Veilig leren buiten school

Leren moet altijd veilig zijn. Stel dat dat niet zo voelt, omdat een juf of meester bijvoorbeeld verbiedt om te gaan stemmen of roept dat man en vrouw niet gelijkwaardig zijn, dan kan je daar melding van maken. Dat kan zonder persoonsgegevens op te geven via dit formulier. 

=====

Bron: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/veiligheid-op-school

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/sociale-veiligheid/zorgplicht-veiligheid-leerlingen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/veiligheid-op-school/meldpunt-veilig-leren-buiten-school