Buurtvandalisme: weet hoe het ontstaat en hoe je ermee omgaat

Buurtvandalisme: weet hoe het ontstaat en hoe je ermee omgaat

Een vernield bushokje, graffiti op de muren, (voor)tuintjes die bevuild worden… Vandalisme in de buurt draagt niet alleen bij een verwaarloosd en onaantrekkelijk straatbeeld, ook een onveilig gevoel wordt erdoor versterkt. Waar ontstaan deze doelbewuste vernielingen of beschadigingen en vooral: wat kun je ertegen doen?

Vandalisme wordt meestal gepleegd door jongeren

De grootste groep die opzettelijk spullen in de buurt kapotmaken, bestaat uit jongeren tussen de 10 en 20 jaar. Dit vernielen gebeurt door jongeren uit alle lagen van de bevolking. Bij de jongste vernielers (10-12 jaar) wordt gesproken van ‘spelvandalisme’. De vernielingen gebeuren niet per se opzettelijk, maar zijn het gevolg van een uit de hand gelopen spel. Bij vandalen tussen de 12 en 16 jaar gaat het vooral om zich ten opzichte van elkaar willen bewijzen. Of het gebeurt uit pure verveling; jeugdigen boven de 16 jaar slaan doorgaans aan het vernielen uit frustratie. Groepsgedrag is een belangrijk aspect: onder invloed van de groep wordt vaak vandalisme gepleegd.

Wat doet de politie tegen vandalisme?

Vernielingen leiden vaak tot meer vernielingen… Gelukkig wordt vandalisme wel aangepakt. Zo houdt de politie toezicht op plaatsen waar veel vernielingen worden gemeld. Ook neemt de politie naar aanleiding van meldingen contact op met de juiste instanties (gemeentes). De politie zorgt er voor dat de juiste mensen en organisaties worden gemobiliseerd. Bijvoorbeeld schoolbesturen, gemeenten, wijkverenigingen en maatschappelijke werkers.

Als je aangifte doet, kan de rechter de dader een gebiedsverbod opleggen. Deze maatregel geldt maximaal twee jaar en kan worden ingezet naast een geldboete, taakstraf of gevangenisstraf. Verder verwijst de politie jongeren van 12 tot 18 jaar naar Halt. ( https://www.halt.nl/).

Vandalisme in jouw buurt? Meld het!

Het is dus erg belangrijk om vandalisme altijd te melden bij de politie, zodat zij actie kunnen ondernemen. Bel hiervoor het nummer 0900-8844. Meld vernielingen ook bij jouw gemeente; veel gemeenten hebben hiervoor een meldpunt. Als je gemeente weet op welke locaties vernielingen worden gepleegd, zijn deze plekken beter in de gaten te houden of worden andere maatregelen genomen om vandalen af te schrikken. Ook is schade dan snel te repareren.

Betrap je vandalen op heterdaad? Meld dit dat meteen via het noodnummer 112. Je kunt ook een melding doen bij de wijkagent én vergeet natuurlijk niet je buurtbewoners op de hoogte te brengen via Veiligebuurt! Zo blijven je buren alert op verdachte personen en activiteiten.

Schade door vandalisme?

Bij schade door vandalisme kan Slachtofferhulp Nederland ( https://www.slachtofferhulp.nl/gebeurtenissen/vandalisme/) je helpen om te gaan met de financiële, emotionele en/of juridische gevolgen.

Is de dader van vandalisme bekend en meerderjarig? Dan wordt de schade verhaald op de dader zelf. Is de dader nog geen 14 jaar? Dan wordt de schade altijd vergoed door de aansprakelijkheidsverzekering van ouders. Boven de 14 jaar moeten de ouders zelf de schade vergoeden. Wordt de dader niet gevonden? Dan is de schade voor de eigenaar van het object.