Zet je samen actief in voor een veiligere buurt!

Zet je samen actief in voor een veiligere buurt!

Buurtbewoners kennen hun buurt of wijk als geen ander. Door je samen in te zetten voor je buurt, zorg je voor extra ogen en oren in de omgeving. Deze buurtpreventie vergroot de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid.

Buurtpreventie

Buurtpreventie is een vorm van burgerparticipatie waarbij bewoners zich organiseren om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en veiligheid van een buurt, wijk of dorp. Bewoners kennen hun wijk en zien het vaak als eerste als er iets mis is. Door buurtpreventie en een goede samenwerking tussen bewoners, politie en gemeente kan de veiligheid en leefbaarheid vergroot worden.

 Buurtpreventie kan op verschillende manieren:

  • Deelname aan een Buurtappgroep – zoals Veiligebuurt – om verdachte situaties met buurtgenoten te delen.
  • Deelname aan een buurtpreventieteam om een actieve bijdrage te leveren aan het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk.

Wat zijn buurtpreventieteams?

Buurtpreventieteams richten zich op de bewoners van een buurt. Bewoners zetten zich op vrijwillige basis actief in. Ze geven bijvoorbeeld verdachte situaties en ongeregeldheden door aan de politie of gemeente. Soms voeren ze ook kleine opruim- en schoonmaakklussen uit.

Hoe werkt het?

Een buurtpreventieteam (BPT) bestaat uit gemotiveerde en betrokken bewoners die zich actief inzetten voor de wijk. Het buurtpreventieteam heeft een signalerende functie en spreekt bewoners aan om met zijn allen alerter te zijn op verdachte situaties. Het merendeel van de buurtpreventieteams richt zich op het voorkomen van woninginbraken.  Daarnaast hebben buurtpreventieteams aandacht voor overlast, zwerfvuil, kapotte straatverlichting en andere gebreken in de openbare ruimte.

Let op! Bewoners die aan buurtpreventie deelnemen, hebben dezelfde taken en bevoegdheden als iedere andere burger en nemen geen enkel risico. Het buurtpreventieteam heeft alleen een signalerende functie en grijpt niet zelf in. Sinds 2014 is het aantal buurtpreventiegroepen flink gegroeid. In Nederland zijn momenteel circa 700 patrouillerende teams. Op buurtpreventie.startpagina.nl vind je een overzicht van alle gemeenten met buurtpreventie.

Zelf starten met een buurtpreventieteam?

Pols samen met je buurtgenoten of er behoefte is aan buurtpreventie in de wijk. Maak afspraken over wie, wanneer, welke route loopt. Stel daarbij prioriteiten vast waar je samen op let. Aangeraden wordt om de focus te leggen op het doorgeven van verdachte situaties en heterdaad situaties aan de politie, het doorgeven van gebreken in de openbare ruimte aan de gemeente en het wijzen van buurtgenoten op inbraakgevoelige situaties. Registreer de meldingen; daarmee voorkom je dat er dubbele meldingen worden gedaan. Zorg verder voor bekendheid van het buurtpreventieteam om het resultaat van buurtpreventie verder te vergroten en het aantal deelnemers uit te breiden. Daar is de Veiligebuurt app natuurlijk ideaal voor!

Checklist Veilig Wonen

Handig voor buurtpreventieteams: met deze lijst kun je buurtbewoners attenderen op mogelijke onveilige situaties in en rondom een woning. Bekijk de checklist via:

https://hetccv.nl/onderwerpen/buurtpreventie/hulpmiddelen/