Je buren, de beste vrienden?

Je buren, de beste vrienden?

Burenruzies komen overal voor. Soms kan een kleine ergernis of ruzie die onschuldig begint, uit de hand lopen. Dit kan het veiligheidsgevoel van buurtbewoners aantasten. Want thuis is de plek waar je je veilig moet voelen en niet aan je buren moet denken. Overlast van en ruzie met je buren kost veel stress, dat is niet gezond. Gelukkig bestaat er zoiets als buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is kort gezegd een methode om burenruzies op te lossen. Het is een doeltreffende manier om dit soort problemen aan te pakken met een grote kans op succes. Tweederde van de behandelde zaken wordt dankzij buurtbemiddeling met positief resultaat afgerond. In meer dan 300 gemeenten in Nederland is buurtbemiddeling inmiddels beschikbaar.

Getrainde buurtbemiddelaars vergroten leefbaarheid

Buurtbemiddeling is een goed voorbeeld van burgerparticipatie. Getrainde bemiddelaars helpen ruziënde buren om het contact te herstellen en oplossingen te bedenken voor hun conflict. De methode werkt het best in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen. Bijvoorbeeld bij geluidsoverlast, ruzie over erfscheidingen of overlast door kinderen. Buurtbemiddeling draagt zo bij aan veiligheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk. Daarnaast ontlast buurtbemiddeling de politie, omdat zij ruziënde buren kunnen doorverwijzen naar buurtbemiddeling.

Het CCV helpt bij het opzetten en uitvoeren van buurtbemiddeling

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ( https://hetccv.nl/onderwerpen/buurtbemiddeling/) helpt professionals bij gemeenten, corporaties en buurtbemiddelingsorganisaties bij het opzetten en uitvoeren van buurtbemiddeling. Het CCV organiseert landelijke bijeenkomsten, en geeft informatie over bijvoorbeeld trainingen en ondersteuning. Sinds 2010 certificeert het CCV de trainingsbureaus die bemiddelaars trainen. Zo zit de kwaliteit van de buurtbemiddelaars overal op een gelijk en goed niveau. De coördinatoren, vrijwilligers, partners in het veld, het CCV: ze willen allemaal één ding en dat is buurtbemiddeling nóg beter én overal beschikbaar maken.

‘Zo bijzonder dat zoiets simpels als buurtbemiddeling werkt’

Frannie Herder, adviseur buurtbemiddeling en woonoverlast bij het CCV: “Met alle coördinatoren buurtbemiddeling en de vrijwillige bemiddelaars zijn we steeds bezig hoe we de kwaliteit van buurtbemiddeling nog verder kunnen verbeteren of aan kunnen laten sluiten bij de nieuwste ontwikkelingen. Met elkaar willen we dat iedereen in Nederland ergens terecht kan. Wist je dat in 70% van de gevallen de buren weer on speaking terms komen? Gewoon door samen te praten en samen op te lossen.”

Heb je zelf een probleem met je buren?

Als je zelf een probleem hebt met je buren, is dat heel vervelend. Een kleinigheidje kan zomaar uitgroeien tot een ruzie die jouw woonplezier bederft. Met een goed gesprek voorkom je vaak vervelende situaties. Kijk voor meer informatie en hulp op www.problemenmetjeburen.nl. Op deze website lees je hoe je problemen met je buren kunt oplossen. Kom je er ondanks de suggesties niet uit en zoek je meer hulp? Via dezelfde website kun je op basis van je ingegeven postcode zoeken naar ondersteuning in jouw woonplaats.