Let op elkaar voor een fijne én veilige buurt

Let op elkaar voor een fijne én veilige buurt

Goed contact met je buren is belangrijk. Niet alleen in corona-tijden van veel thuiszitten en extra kwetsbaarheid van sommige buurtgenoten, óók nu we met zijn allen weer wat meer bewegingsvrijheid krijgen vergroot een goed contact met je buurt het woonplezier. En natuurlijk is een goede omgang met je buren ook erg handig; zo kun je wat voor elkaar betekenen. Denk aan het halen van een boodschapje, helpen bij het ramenwassen of het letten op elkaars woning wanneer de ander met vakantie is.

Ook al zitten we ‘met-zijn-allen-in-hetzelfde-schuitje’; het feit dat we nu al een tijd vooral in en rond het huis werken, eten, slapen, spelen, leren en vertoeven, geeft sneller irritaties in de buurt. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast door klussers en kinderen. Het is een periode waarin we ons nét iets sneller ergeren aan dingen die er altijd al waren. En dat kan een goede relatie met je buren in de weg staan, terwijl je elkaar nodig hebt. Houd daarom regelmatig een praatje, waardoor je elkaars situatie en dagritme leert kennen. Geef de ander het gevoel dat je ­rekening met ze houdt. Dat scheelt al een boel! En ga je dan binnenkort wat langer weg of op vakantie? Dan wil die buur vast wel een oogje in het zeil houden, of zijn auto op jouw plek zetten voor een ‘bewoond’ effect.

Zorgen om de buren

Misschien vraag je jezelf af of bepaalde buren het nog wel zelfstandig redden. Bijvoorbeeld omdat je buurman voor zijn zieke vrouw zorgt, maar zelf ook een dagje ouder wordt. Of omdat je buurvrouw een alleenstaande moeder is en amper genoeg verdient om van rond te komen. Je kunt je buren altijd hulp proberen te bieden. Door het gesprek aan te gaan, zelf praktische hulp te bieden, maar ook door samen uit te zoeken waar iemand terecht kan voor hulp en ondersteuning. Zo is er op diverse overheid website van alles te vinden:

https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/hulp-en-zorg-regelen/hulp-van-de-gemeente

Vermoeden van onveilige situatie?
Het kan ook zijn dat je je zorgen maakt om de gezondheid en veiligheid van je buren: de woning is vervuild, het lijkt of ze zich verwaarlozen en soms hoor je hard geruzie en geschreeuw. Of misschien maak je je zorgen om de kinderen van de buren. Als je het moeilijk vindt om daar iets over te zeggen tegen uw buren zelf, weet dan dat je het altijd kunt doorgeven aan de gemeente. Je kunt ook contact zoeken met het meldpunt Veilig Thuis: 0800-2000.

Kwetsbare senioren 

Senioren hebben wellicht het gevoel dat ze meer kans maken om slachtoffer te worden van criminaliteit. Ben of ken je iemand die binnen deze doelgroep valt? Zorg dan voor een extra veilig gevoel. De politie heeft veel informatie beschikbaar over preventietips om de veiligheid te vergroten. De politie organiseert daarnaast ook mogelijk voorlichtingsbijeenkomsten in de buurt, die tips bieden over het voorkomen van zakkenrollerij, inbraak in de woning en oplichting aan de deur (denk aan ‘babbeltrucs’ waarmee oplichters proberen mensen te beroven van uw geld, waardevolle spullen of bankpas). Dus wees voorzichtig, informeer jezelf of neem contact op met de wijkagent. Lees meer over de hulplijn en wat je zelf kunt doen op: https://www.steunpuntcoronazorgen.nl/ik-help-ander/kwetsbare-ouderen

buurcontact