Attendeer automobilisten op spelende kinderen in de buurt

Attendeer automobilisten op spelende kinderen in de buurt

Een veilige buurt betekent ook: een veilige speel- en woonomgeving voor kinderen. Helemaal nu, de scholen weer zijn begonnen. Helaas zijn jonge kinderen en het verkeer een kwetsbare combinatie. Kinderen hebben lang niet de vaardigheden die wij als volwassenen hebben. Ze zijn speels en impulsief en aandacht voor het verkeer ontbreekt vaak geheel. Nu kunnen we kinderen niet iets leren wat niet in hun vermogen ligt, maar we kunnen wél invloed proberen uit te oefenen op de weggebruikers in onze buurten.

Wijs weggebruikers op hun snelheid

Onderzoek wijst uit dat de attentiematerialen invloed hebben op rijgedrag en -snelheid van automobilisten en dus een positief effect hebben op de verkeersveiligheid in een woonomgeving. Door met speciale middelen weggebruikers te attenderen op de aanwezigheid van kinderen, minderen zij vaart en is de kans op ernstige verkeersongelukken kleiner.

Plaats een Verkeersmaatje: ‘Victor Veilig!’

Door het Verkeersmaatje ‘Victor Veilig’ (https://verkeersmaatje.nl/product/verkeersmaatje-victor-veilig/) remmen automobilisten direct af. De felle kleuren van deze plastic pop worden door automobilisten geassocieerd met kinderen en onbewust reageren zij daarop. De 80cm hoge opvallende verschijning is dan ook moeilijk over het hoofd te zien in de buurt. Victor Veilig heeft daarnaast een vlag van een meter vast, die automobilisten vriendelijk doch dringend gebied “SLOW” te rijden. Verder is Victor lichtgewicht, weerbestendig, makkelijk te verplaatsen én wordt het Verkeersmaatje aanbevolen door Veilig Verkeer Nederland. Goede redenen dus om Victor jullie nieuwe buurtbewoner te maken!

Hoe creëer je een veilig speelgebied met een Verkeersmaatje?

Baken een speelgebied af in de buurt en gebruik daar het liefst twee Verkeersmaatjes voor. Zet aan beide kanten van de weg een Verkeersmaatje, waardoor verkeer uit beide richtingen wordt geattendeerd op spelende kinderen. Bovendien is het voor de kinderen zo ook duidelijk waar wel en niet gespeeld mag worden.

Let op:

  • Zorg ervoor dat het Verkeersmaatje geen gevaar oplevert en stel hem goed op voor andere weggebruikers.
  • Maak het Verkeersmaatje vast aan een touw of ketting (gaatje boren) en zet hem alleen op straat als er spelende kinderen in de buurt zijn. Laat hem dus niet dag en nacht buiten staan.
  • Zet de vlag vast. Met een klein schroefje tussen de vlaggenstok voorkom je dat de vlag eruit wordt getrokken.
spelend kind