Hoe werkt het?

Buurtpreventie is een vorm toezicht die vrijwillig wordt opgezet door burgers om zo de veiligheid in hun eigen woonomgeving te verbeteren. Elkaar snel weten te vinden en contacten is daarbij enorm belangrijk. Buurtpreventie vindt veelal in samenwerking met wijkagenten en gemeentes plaats.

Wat is een buurtpreventieteam?

Een buurtpreventieteam is een georganiseerd team van bewoners die regelmatig rondes door de wijk. De leden van deze teams hebben vaak een introductiecursus buurtpreventie mogen volgen waar onder andere aandacht wordt besteed aan handelen in stressvolle situaties, communicatievaardigheden en bevoegdheden. Tevens staan deze actieve bewoners in nauw contact met de wijkagent(en).

Hoe werkt buurtpreventie?

Buurtpreventie is een georganiseerd initiatief waarbij communicatie tussen buren inbraken moet voorkomen. Een verdachte situatie of persoon kenbaar maken bij de buren en daarmee onder andere het buurtpreventieteam inschakelen doet inbraken met 30% dalen. De sociale controle en de zichtbare aanwezigheid van een buurtpreventieteam en buurt app schrikt criminelen af.

Digitale buurtpreventie met Veiligebuurt app

Buurt apps helpen buurtbewoners met elkaar te communiceren waardoor buurtpreventie effectiever wordt. De Veiligebuurt app haalt drempels als privacy weg om meer buurtbewoners te overtuigen van deelname en het buurtpreventie initiatief te versterken. Automatisch toevoeging aan de juiste groepen haalt niet alleen een drempel tot deelname bij buurtbewoner weg, maar haalt tevens een administratieve taak bij het buurtpreventieteam weg die deintengevolge meer tijd kunnen steken in werven, informeren, rondes en contact met wijkagent(en) en gemeente.

Lees hier alles wat je over de laagdrempelige en effectieve buurt app van Veiligbuurt moet weten.

Wat is het resultaat van buurtpreventie?

  1. 30% minder inbraken
  2. Verbetering van veiligheidsgevoel door beter en meer informatie over veiligheid in directe leefomgeving
  3. Ondersteunen van politiewerk door beter bewijs en kortere reactietijden
  4. Direct en beter contact met politie door connectie tussen wijkagent en buurtpreventieteam

Deze website maakt gebruik van cookies.