Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de informatie die je met elkaar deelt. Veiligebuurt is hiervoor niet aansprakelijk. Als iemand zich niet aan de gedragsregels houdt (zoals elkaar respecteren en fatsoenlijk taalgebruik, zie ook de algemene voorwaarden), dan kun je dit melden bij support@veiligebuurt.nl. Vergeet niet bewijsmateriaal (schermafbeeldingen) en je contactgegevens mee te sturen i.v.m. eventuele opvolging.