Steeds meer Nederlanders zijn actiever betrokken bij wat er in hun wijk speelt. Met digitale middelen zoals apps wordt dit mogelijk gemaakt. Een aansprekend voorbeeld is de buurtpreventieapp Veiligebuurt.nl die inmiddels ruim 200.000 deelnemers telt. Reden voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid om te onderzoeken of en hoe deze digitale platformen bijdragen aan de veiligheidsbeleving onder burgers. Avans Hogeschool voerde een verkennend onderzoek uit onder 442 respondenten tussen de 20 en 79 jaar oud in Nederland. Met als hoofdvraag:

Is digitale buurtpreventie succesvol?

80%

Een kans voor de buurtpreventieapp is dat de politie én gemeente deel moeten nemen hierin. Ruim 80% was er voorstander van dat beide partijen hieraan een steentje bij kunnen dragen. Meer bekendheid van de app zou ook een verbeterpunt zijn volgens 17% van de respondenten. Zij geven aan dat de app niet naar behoren kan functioneren als er te weinig deelnemers zijn. Gemeentes en lokale kranten zouden Veiligebuurt.nl beter kunnen promoten door het (online) delen van succesverhalen van de app.

buurtpreventie agent

Enkele resultaten uitgelicht:

  • Meer dan de helft (56%) van de ondervraagden geeft aan dat zij een veiliger gevoel hebben in hun omgeving op het moment dat er buurtpreventie actie is.
  • Bijna driekwart van de respondenten reageert positief op de vraag of de app Veiligebuurt.nl bijdraagt aan het sneller melden van verdachte situaties.
  • Niemand van de respondenten ervaart een negatieve veiligheidsbeleving als het gaat over informatie over onveilige situaties uit hun buurt.
  • Ruim 80% is voorstander dat politie én gemeente actief deelnemen aan buurtpreventieapps.
  • Gemeentes en lokale kranten zouden Veiligebuurt.nl beter kunnen promoten door het (online) delen van succesverhalen van de app.