Waarom Veiligebuurt óók een buurt app startte

Hoewel het aantal inbraken en andere vergelijkbare ‘high impact’ incidenten dalen, stijgt het gevoel van onveiligheid. Het minder contact hebben met buren en het niet op de hoogte zijn van wat er in je directe woonomgeving gaande is heeft een enorme impact. Om die reden is de populariteit van buurtpreventie dan ook enorm gegroeid.

Waarom blijft de grote hoeveelheid van buren dan toch achter?

De waarde van buurtpreventie konden ook Yves, Tim en Olivier niet ontkennen. Zij hadden dan ook al snel de laatste apps gedownload en contact opgenomen met de lokale buurtpreventie initiatieven. Maar een groot deel van de buren bleef achter en kon niet overtuigt worden van deelname – terwijl de kracht van buurtpreventie afhankelijk is van het aantal deelnemers. Wat houdt deze mensen tegen en wat kunnen wij doen om ze alsnog te overtuigen?

Privacy & laagdrempelige deelname aan buurtpreventie

Het moeten delen van emailadressen, telefoonnummers en daarmee je WhatsApp profiel compleet met profielfoto en status met de gehele buurt is voor veel mensen een reden om niet deel te nemen. De Veiligebuurt app haalt deze drempels weg door app-gebruikers op basis van de door hen opgegeven postcode en straat automatisch in de juiste groepen te plaatsen. Zodoende hoeft men niet langer op te zoeken wie de buurtpreventie app beheert, hen te vragen hem of haar toe te voegen en blijft door het werken met een app je telefoonnummer afgeschermd.

Veiligheid vs. sociale buurtactiviteiten

Een tweede belangrijke reden voor buurtbewoners om niet deel te nemen aan buurt apps is de frequentie van berichten. Veel buurt applicaties gaan gepaard met een sociaal aspect waarin veel communicatie omtrent buurtactiviteiten in plaats vindt. Veiligebuurt positioneert zich als een app die zich volledig focust op veiligheid. De app is dan ook hoofdzakelijk bedoelt om eenvoudig meldingen te kunnen maken over verdachte situaties en hiermee de buurt te kunnen activeren en alarmeren.

Investeringen, samenwerkingen & de toekomst van buurtpreventie

Veiligebuurt werkt veel samen met gemeentes en probeert middels samenwerkingen met gemeentes en ook andere buurtpreventie platforms buurtpreventie an sich te verbeteren. Het ‘koppelen van’ geldt natuurlijk niet alleen voor buurtbewoners maar ook voor de buurtpreventie intiatieven. Om de steeds veranderende samenleving met ontzettend veel verschillende persona’s te bereiken met buurtpreventie zullen alle krachten gebundeld moeten worden.

Het jonge Veiligebuurt heeft in zeer korte tijd enorme stappen gemaakt. De kracht van privacy, focus en laagdrempeligheid heeft zich bewezen door snel veel voorstanders te vinden. Investeringen helpen ons de app te verbeteren en de gebruikers van de Veiligebuurt app zo goed mogelijk te kunnen assisteren bij buurtpreventie.

Hoe houden wij jouw buurtpreventie app gratis?

De Veiligebuurt app is gratis en zal altijd gratis blijven. Maar hoe financieren wij het onderhoud en ontwikkeling van de app?

Investeringen

Zowel de overheid als enkele corporates hebben ontwikkeling van concepten ter verbetering van veiligheid als hoofddoel gesteld. Zij zien graag hoe nieuwe initiatieven het bij de dynamieke en daarom lastig te faciliterende samenleving doet.

Diensten voor gemeente en politie

Gemeente en politie zijn altijd op zoek naar een oplossing voor onveiligheid. Veiligebuurt probeert met haar app behalve inbraken te voorkomen en het veiligheidsgevoel te verbeteren ook criminaliteit te kunnen voorspellen. Het kunnen voorspellen van criminaliteit op basis van data analyze is de volgende stap in het beveiligen van de buurten en het verbeteren van de rol van de politie en gemeente.

Extra diensten: koppel jouw alarmsysteem

Veiligebuurt zag de groeiende populariteit en acceptatie van ‘smart homes’ en vroeg zich af hoe dit buurtpreventie kon helpen. Dat kan op het gebied van alarmsystemen. Buurtpreventie heeft alles te maken met communicatie; melden en reageren. Gaat jouw gekoppelde alarmsysteem af? Dan komt er automatisch een melding in de Veiligebuurt app waardoor het buurtpreventieteam wordt geactiveerd.

Veiligebuurt kan door haar samenwerking met WoonVeilig een alarmsyteem voor een gereduceerde prijs aanbieden aan haar gebruikers. Vind hier de kortingscode en meer informatie over het alarmsysteem.

Deze website maakt gebruik van cookies.