Wat is buurtpreventie

Buurtpreventie is een vorm van toezicht die vrijwillig wordt opgezet door burgers om zo de veiligheid in hun eigen woonomgeving te verbeteren. Elkaar snel weten te vinden en contact met elkaar te maken is daarbij enorm belangrijk. Buurtpreventie vindt veelal in samenwerking met wijkagenten en gemeentes plaats.

Vormen van buurtpreventie

Er zijn verschillende manieren om je met buurtpreventie bezig te houden of bij te dragen. Ook online zie je dat buren elkaar weten te vinden via Whatsapp groepen, Facebook en natuurlijk de Veiligebuurt app.

Veiligebuurt straatbord
buurtpreventie team

Wat is een buurtpreventieteam

Een buurtpreventieteam is een georganiseerd team van bewoners die regelmatig rondes door de wijk maakt. De leden van deze teams hebben vaak een introductiecursus buurtpreventie mogen volgen waar onder andere aandacht wordt besteed aan handelen in stressvolle situaties, communicatievaardigheden en bevoegdheden. Tevens staan deze actieve bewoners in nauw contact met de wijkagent(en).

Hoe werkt buurtpreventie

Buurtpreventie is een georganiseerd initiatief waarbij communicatie tussen buren inbraken moet voorkomen. Een verdachte situatie of persoon kenbaar maken bij de buren en daarmee onder andere het buurtpreventieteam inschakelen laat inbraken met 30% dalen. De sociale controle en de zichtbare aanwezigheid van een buurtpreventieteam en buurt-app schrikt criminelen af.

Digitale buurtpreventie met de Veiligebuurt app

Buurt-apps helpen buurtbewoners met elkaar te communiceren waardoor buurtpreventie effectiever wordt.

Veiligebuurt

De Veiligebuurt-app haalt drempels als privacy weg om meer buurtbewoners te overtuigen van deelname en het buurtpreventie-initiatief te versterken. Automatische toevoeging aan de juiste groepen haalt niet alleen een drempel tot deelname bij buurtbewoners weg, maar haalt tevens een administratieve taak bij het buurtpreventieteam weg. Daardoor kan het team meer tijd steken in werven, informeren, rondes en contact met wijkagent(en) en gemeente.

Laagdrempelig en effectief

Lees hier alles wat je over de laagdrempelige en effectieve buurt-app van Veiligbuurt moet weten.

Wat is het resultaat van buurtpreventie

  • 30% minder inbraken
  • Verbetering van veiligheidsgevoel door beter en meer informatie over veiligheid in directe leefomgeving
  • Ondersteunen van politiewerk door beter bewijs en kortere reactietijden
  • Direct en beter contact met politie door connectie tussen wijkagent en buurtpreventieteam

Beperking criminaliteit

Buurtpreventieteams kunnen de gelegenheid tot criminaliteit (tijdelijk) beperken, aldus het onderzoek van Vasco Lub. Vooral in de middenklasse-wijken maakt de oprichting van een buurtpreventieteam de bewoners even alerter en attenter op onveilige situaties. Ook het doorgeven van informatie aan de politie (bijvoorbeeld over drugspanden) geeft criminaliteit minder kans.

Directe interventie door buurtwachters is geen succes. Het onderzoek wijst uit dat dit de veiligheid van vrijwilligers in het geding kan brengen en verhoudingen in de wijk onnodig op scherp zet. Bovendien blijken meldingen vaak vals alarm. Dit kan leiden tot stigmatisering van bepaalde groepen (zoals jongeren of migranten). Daarnaast kan buurtpreventie ten koste gaan van andere waarden, zoals privacy van bewoners, als gevolg van goedbedoelde sociale controle.

Actiebereidheid

Volgens het onderzoek ‘Een oogje in het zeil…’ – over buurtpreventieteams in Ede – hebben bewoners in buurtpreventieprojecten een grote invloed op de actiebereidheid van de andere bewoners bij het signaleren van criminaliteit en overlast. Zij vervullen een voorbeeldfunctie voor de overige bewoners. Doorgaans is na circa een jaar het aanzien van gebouw en woonomgeving zichtbaar verbeterd (netter, minder vervuild). Ook het gevoel van veiligheid bij de bewoners is dan veelal verbeterd. Tot slot blijkt doorgaans een vergroting van buurtbetrokkenheid onder de bewoners te ontstaan.

Veiligebuurt vs. Nextdoor

De buurtapps zijn met velen maar hebben toch allemaal een andere focus en hun eigen voor- en nadelen. Nextdoor is een sociale app waar buurtactiviteiten centraal staan. De buurtpreventie applicatie van Veiligebuurt is zoals de naam al doet vermoeden, gericht op buurtpreventie.

WhatsApp vs. Veiligebuurt

Populair

Buurtpreventie appgroepen zijn populair bij de meest actieve burgers van verscheidene gemeentes. Maar buurtpreventie is het meest succesvol wanneer de hele buurt hieraan meedoet. Redenen voor vele buren om niet deel te nemen aan deze groepen zijn o.a.;

  • delen van telefoonnummer, WhatsApp profiel en emailadres
  • contact opnemen met beheerder voor deelname

Wegnemen drempels

Veiligebuurt wil deze drempels wegnemen om de initiatiefnemers van buurtpreventie het makkelijker te maken om groepsleden te werven. Een buurtbewoner wordt na het downloaden van de Veiligbuurt app automatisch toegevoegd aan de voor hem of haar relevante groepen en de buurtpreventie initiatiefnemer hoeft door de in-app uitleg geen bericht met betrekking tot gebruik te delen.