Kan ik dit ook?

Projecten Buurtpreventie zijn relatief makkelijk toepasbaar. Dat is te zien aan de grote schaal waarop deze projecten worden ingezet. De ervaring leert dat projecten makkelijker op te zetten zijn in buurten waar mensen zich redelijk betrokken en verantwoordelijk voelen. Daarnaast gaat het in de praktijk vaak om gebieden met een redelijk homogene bevolkingssamenstelling of gebieden waar een bewonerskern aanwezig is die dezelfde gedrevenheid heeft. Er wordt wel geadviseerd om buurtpreventie niet gedachteloos te omarmen of negeren, maar het in te bedden in het lokaal veiligheidsbeleid.

In 3 stappen starten

1. Doe het samen met je buren

Hoe meer buren meedoen, des te beter werkt het. Dus betrek je buren erbij en leg uit hoe het werkt. Probeer de buurt niet te groot te maken dan worden veel meldingen al snel niet meer relevant voor velen (als je bijvoorbeeld aan de andere kant van de stad woont). Ken je elkaar (nog) niet zo goed of geen zin in alle 06nummers en privacy gedoe, kijk dan bij stap 2.

2. Gebruik de Veiligebuurt app

Onze app maakt stap 1 heel makkelijk. We hebben al buurten ingedeeld waar je automatisch lid van wordt. Je hoeft elkaar van te voren nog niet te kennen en je privacy is goed geregeld. Heb je wat buren bij elkaar dan leg je makkelijk contact en kijk je wie er verder mee wilt helpen. Je hoeft dus alleen maar uit te leggen dat mensen de app even installeren.

3. Maak afspraken met elkaar

In de app kan je al instellen welke notificaties je ontvangt, van welke groep(en) je lid wilt zijn en je kunt jouw buurt op een kaart getekend zien. Om gesprekken en gedrag in goede banen te leiden is het zinvol om in de “welkom in de groep” chat met elkaar kennis te maken en je verwachtingen uit te spreken. Spreek eens af met enkele betrokken buren hoe jullie samen verder aan veiligheid in de buurt willen werken. Misschien wel een buurtpreventie loopgroep starten?

Notificaties per type aan of uit

notificatie instelling

Jouw buurt op de kaart

automatisch in de juiste buurtgroep veiligebuurt
20%

met maar 6% van je buren voorkom je tot wel 50% inbraken. Zo blijkt uit diverse onderzoeken zoals die van de universiteit van Tilburg. In diverse testen waren het aantal deelnemende buren zeer verschillend. Zo kan het soms lastig zijn om meer buren mee te laten doen. Met Veiligebuurt merken wij dat we een stuk sneller meer deelnemers in de buurt krijgen omdat het zo laagdrempelig is.

Bij ons doet al meer dan 20% van de buurt mee, zoals enkele van onze beheerders opvalt.

Wil je het nog wat serieuzer aanpakken, lees dan hieronder meer uitgebreide toelichting over het starten van een buurtpreventie initiatief.

Overige tips en informatie

Buurtpreventie loopgroep

Hoe groot het aantal kandidaten bij de start moet zijn, is afhankelijk van de manier waarop je invulling geeft aan buurtpreventie. Indien je ernaar streeft om elke dag of avond twee mensen te laten lopen en ervan uitgaat dat elke deelnemer twee keer per maand wil lopen, heb je zo’n 30 mensen nodig. Het is geen enkel probleem als je nog niet zoveel mensen hebt. We hebben inmiddels wel ervaren dat het fijn is als er in een opstartfase in elk geval ongeveer 15 mensen mee doen. Je kunt gewoon van start gaan met een aantal avonden per week of per maand dat past bij de omvang van je team. Later kun je de looprondes toe laten nemen naarmate het team groeit.

Wil je dermate actief aan buurtpreventie werken neem dan zeker contact op met je gemeente. Een buurt- of wijkcoördinator kan daar een belangrijke rol in spelen en je ondersteunen, vaak zelfs financieel. Vraag gerust om een startbudget voor hesjes, een paar zaklampen en flyers bijvoorbeeld. Weet je niet wie je bij de gemeente moet benaderen dan kun je ook je wijkagent mailen.

Stel een coördinator of beheerder aan

Voor de communicatie en afstemming met gemeente en politie is het goed om een coördinator aan te wijzen. Naast het onderhouden van de contacten, maakt deze de looproosters (wie loopt waar en wanneer). Zij/hij kan zich hiervoor laten adviseren door de wijkagent. Het aanvragen van subsidie loopt ook via de coördinator. In het ideale geval is de coördinator ook lid van het leefbaarheidsteam, wijkraad of dergelijke variant in jouw wijk. Het coördineren van een buurtpreventieteam is een verantwoordelijke klus die vraagt om een serieuze tijdsinvestering. Wij adviseren dan ook om de taken te verdelen met andere vrijwilligers. De coördinator (of een door haar/hem aangewezen assistent) is ook het aanspreekpunt voor de gemeente en de politie.

In de Veiligebuurt app kunnen ook groepsbeheerders aangesteld worden die enkele extra mogelijkheden krijgen om de groep te managen zoals:

 • Verwijderen van leden
 • Sluiten of verwijderen van meldingen
 • Teksten modereren
 • Berichten bovenaan de groep vastzetten
 • Leden toevoegen aan de groep

Leg contact met je gemeente

Via de website van je gemeente vind je de contactpersoon voor buurtpreventie. Dit is meestal de veiligheidsmanager of wijkmanager die een faciliterende rol heeft bij buurtpreventie. Kun je het niet vinden dan mag je ook het algemene nummer bellen. Tijdens het contactmoment met de gemeente is het handig de volgende gegevens bij de hand te hebben:

 1. Naam
 2. Adres
 3. Contactgegevens
 4. Het gebied waar je buurtpreventie wil inzetten. Dit gebied hoeft niet specifiek om een buurt te gaan. Buurtpreventie kan ook in een straat, flat, wijk of ander gebied.

Tip: Als je wacht op reactie van de gemeente is het handig om buurtbewoners in de tussentijd enthousiast te maken voor het initiatief. Hoe meer voorstanders en betrokkenen, hoe beter. Dit kan je doen door een buurtbrief of flyer in de brievenbussen te doen. Ook mondeling kunt je uiteraard animo opwekken.

Nadat je verzoek is ingediend, neemt de gemeente normaal gesproken contact met je op voor een gesprek. Hierin wordt besproken in hoeverre het buurtpreventieproject haalbaar is. Je kunt je voorbereiden door (in ieder geval) rekening te houden met de volgende vragen en aandachtspunten:

 1. In hoeverre kan je duidelijk maken hoeveel mensen uit de straat, buurt, wijk, (et cetera) hebben aangegeven, deel te willen nemen aan het buurtpreventieproject?
 2. Is buurtpreventie praktisch en fysiek gezien mogelijk als we kijken naar het gebied? Het kan handig zijn om dit voor te bereiden met een stratenkaart.
 3. In hoeverre is buurtpreventie geschikt? Zijn er factoren waar rekening mee gehouden dient te worden?
 4. Wie zijn de initiators, hoeveel aanspreekpunten zijn er in de buurt en wat gebeurt er op het moment dat een (of meer) van de aanspreekpunten onverwachts wegvallen?
 5. Overige zaken als: algemene aanleiding(en), doelstellingen en sentimenten in de omgeving.

Let op: Vaak gelden er voorwaarden aan het initiëren van een buurtpreventieproject. In sommige gevallen kan de gemeente bijvoorbeeld eisen dat een (hoog) percentage van de straat, flat, of buurt dient deel te nemen. Er wordt dus nooit garantie gegeven dat je verzoek gehonoreerd wordt.

Is de gemeente niet direct enthousiast dan kun je natuurlijk altijd zelf aan de gang met de Veiligebuurt app. Voor een goed initiatief sponsoren wij de flyers en op deze website vind je alle informatie die je nodig hebt. Je zult merken dat buren niet snel nee zeggen, want iedereen wil toch dat de buurt veilig blijft!? En wellicht wordt de gemeente daarna wel enthousiast als je laat zien dat je al veel buren op de app hebt zitten.

Bewoners- bijeenkomst

Voorbereiding

Ervan uitgaande dat je verzoek is gehonoreerd, kan je aan de slag gaan met het buurtpreventieproject. Hiervoor is het nuttig om een bewonersbijeenkomst te organiseren waarin voorlichting wordt gegeven. Ook kan tijdens deze bijeenkomst bepaald worden hoe buurtbewoners tegenover het project staan en in welke mate zij bereid zijn om mee te werken. Vaak dienen hierbij (minimaal) twee contactpersonen aanwezig te zijn. Vanzelfsprekend dienen de buurtbewoners aanwezig te zijn, maar ook de gemeente en politie (wijkagent) zijn meestal aanwezig. In sommige situaties en wanneer de situatie erom vraagt, kunnen woningcorporaties ook uitgenodigd worden.

De uitnodiging die naar de buurtbewoners wordt uitgestuurd, wordt doorgaans samen met de gemeente opgesteld en uitgestuurd. In deze brief dient uitgelegd te worden waarom de bijeenkomst gehouden wordt en wat er tijdens de bijeenkomst zal gebeuren. Uiteindelijk komen er een aantal verzoeken uit de uitnodiging; namelijk aanwezigheid bij de bijeenkomst en deelname aan het buurtpreventieproject.

Uitvoering

Tijdens de bijeenkomst kunnen buurtbewoners geïnformeerd worden over de aard van het probleem/de problemen. Daarbij dienen zij overtuigd te worden van het idee dat buurtpreventie zal helpen om zaken als veiligheid te waarborgen binnen de buurt. Het contactmoment is dus voornamelijk gericht op enthousiasmeren van buurtbewoners, teneinde actieve deelname te stimuleren.

Hoe de planning van de bijeenkomst wordt ingevuld is een persoonlijke keuze, al dan niet in samenspraak met de gemeente. Je kunt in ieder geval rekening te houden met de volgende zaken:

 1. Registeren geïnteresseerden NAW, telefoon, email
 2. Gemeente, politie en overige partijen dienen een mogelijkheid te krijgen om hun rol in het project toe te lichten
 3. Na de bijeenkomst moet duidelijk zijn geworden of er voldoende animo is voor het initiatief
 4. Na de bijeenkomst moet duidelijk zijn geworden wie de buurtcoördinatoren zijn

Tip: Schrijf een kort verslag (de gemeente helpt hier vaak wel bij) die je enkele dagen later rondstuurt (per brief, email of anders online). Niet alleen naar de aanwezige deelnemers maar ook de rest van de buurt, zo maak je nog meer buren enthousiast ook diegene die er niet bij aanwezig waren.

Werkgroep voorbereiding

Ervan uitgaande dat je een definitief akkoord hebt gekregen, dienen werkgroepen samengesteld te worden. De werkgroep is de ‘actiegroep’, bestaande uit de buurtcoördinatoren, contactpersonen, politie (wijkagent), gemeente en eventuele andere partijen.

Deze groep zal na de buurtbijeenkomst samen moeten komen om afspraken te maken. Per project kunnen deze afspraken behoorlijk afwijken, maar normaal gesproken worden de volgende zaken behandeld:

 1. Taken en verantwoordelijkheden; wie doet wat? Hoe verlopen communicatiestromen en wie vangt wie op bij onverwachtse gebeurtenissen?
 2. Wordt er wel of geen website opgezet? Zo ja, wie beheert deze, wie is de contactpersoon en welke informatie zal er geplaatst worden?
 3. Wat worden de algemene contactgegevens voor belanghebbenden?
 4. Worden er wel of geen buurtpreventieborden besteld en opgehangen? Zo ja, waar?
 5. Komt er een officiële opening om aandacht te vragen voor het project? Wie dienen hierbij aanwezig te zijn en (dus) te worden uitgenodigd? Hoe moet deze opening eruit zien qua planning/verloop, locatie en verdere invulling?

Tip: Vaak worden de burgemeester en (wijk)wethouders uitgenodigd. Indien je dit van plan bent dien je tijdig contact te zoeken met de ambtenaren die je erbij wilt hebben.

Training

De meeste gemeentes of politie organiseren een aantal keer per jaar trainingen voor buurtpreventie. Elke vrijwilliger kan (soms moet) deelnemen aan de training om te leren observeren en communiceren. Je leert ook welke bevoegdheden de buurtpreventen hebben. Je hoeft deze kennis dus niet direct bij de start al te hebben. Soms wil de gemeente ook nog bijdragen aan extra trainingen zoals EHBO of het gebruik van een AED. Vraag gerust naar de mogelijkheden je red hier immers levens mee.

Verzekering

Ga je als volwaardig buurtpreventie team aan de slag dan ben je daar goed op voorbereid. Je bent je bewust van de risico’s en heb training gehad in het omgaan met mogelijk lastige situaties. Je bied eerste hulp, bent een aanspreekpunt voor de buurt en signaleert zaken die je doorgeeft aan gemeente of politie. Het is nooit de bedoeling dat je jezelf of het team in gevaar brengt. Als vrijwilliger wordt je door je gemeente ook aangemeld voor de vrijwilligersverzekering zodat je in het uitzonderlijke geval van schade of letsel toch goed verzekerd bent.

Contact met politie

Bel 112

 • bij levensbedreigende situaties. Bijvoorbeeld een aanrijding met gewonden, mishandeling, beroving, steekpartij, vechtpartij of als er iemand onwel wordt
 • als u iemand op heterdaad betrapt bij inbraak, diefstal, vernieling, vandalisme, (poging tot) ontvoering of bij verdacht gedrag.

Bel 0900-8844

 • als u de politie nodig hebt, maar de situatie is niet levensbedreigend of er wordt niemand op heterdaad betrapt. Bijvoorbeeld bij overlast in de buurt of onveilig verkeersgedrag.

Bel Meld Misdaad Anoniem (0800-7000)

 • als u iets over een (ernstig) misdrijf wilt vertellen zonder dat uw naam bekend wordt. Bijvoorbeeld omdat u de dader goed kent. Of om andere persoonlijke redenen. Zo krijgt de politie informatie die zij anders niet zou ontvangen.

Je wijkagent

 • De coördinator kan ook altijd terecht bij de wijkagent (www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten) voor informatie en advies.

Taken van de gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor het beleid ter ondersteuning van buurtpreventie. Dat wil zeggen dat de gemeente beleid ontwikkelt en 1 á 2 keer per jaar overleg voert met de coördinatoren buurtpreventie om het beleid zo mogelijk te verbeteren. Ook kan de gemeente zorgen voor de subsidiëring van buurtpreventie, het ter beschikking stellen van buurtpreventie hesjes en zaklampen en trainingen. Vanuit de gemeente is meestal een gebiedscoördinator of wijkmanager je aanspreekpersoon. De gebiedscoördinator denkt met je mee en ondersteunt in het buurtpreventieproject. Ook kan zij/hij je in contact brengen met de juiste collega’s binnen de gemeente of met andere organisaties in jouw wijk.

Taken van de politie

Een belangrijke rol bij buurtpreventie is weggelegd voor de wijkagent. De wijkagent is voor buurtbewoners het aanspreekpunt van de politie als het om buurtpreventie gaat. De wijkagent concentreert zich op wat er lokaal gebeurt en werkt daarbij dicht bij de mensen. Zo weet de wijkagent welke problemen er leven en kan er efficiënt, snel en flexibel gewerkt worden. De taken van de wijkagent bij buurtpreventie zijn:

 • meedenken, ondersteunen en adviseren over de aanpak van buurtpreventie, de bevoegdheden en werkzaamheden van de leden van het buurtpreventieteam. Bijvoorbeeld als het gaat om het vaststellen van prioriteiten en de concrete invulling van de activiteiten van het buurtpreventieteam
 • zorgen voor informatie-uitwisseling tussen het buurtpreventieteam en de politie door aanwezig te zijn bij bijeenkomsten. De wijkagent zorgt ervoor dat er afspraken worden gemaakt over de wijze van communiceren tussen de coördinatoren en de wijkagent over de activiteiten van het buurtpreventieteam en over het melden van overlast, onveilige situaties en criminaliteit
 • verstrekken van informatie aan het buurtpreventieteam over de mate van leefbaarheid, veiligheid en onveiligheid in de buurt of wijk. Dit helpt het buurtpreventieteam extra alert te zijn op actuele ontwikkelingen in de buurt of wijk
 • zorgen voor terugkoppeling over de resultaten van een aanpak.

Zet 'm op! Je buren zullen je dankbaar zijn. Wij wensen je een hele veilige buurt toe!