open

Ministerie van Justitie en Veiligheid schakelt hulp in van Veiligebuurt

31 januari 2018 0 reactie(s)

Overheid schakelt hulp in van Veiligebuurt om aantal inbraken terug te dringen 

DEN HAAG, 31 januari 2018 - Buurtpreventie-app Veiligebuurt is door het Ministerie van Justitie en Veiligheid geselecteerd voor het Startup-in-Residence programma. Het jonge bedrijf gaat samen met het ministerie nieuwe innovatieve oplossingen ontwikkelen om inbraken te voorkomen. Veiligebuurt verbindt met haar app bewoners met elkaar en met veiligheidsdiensten om zo de veiligheid in wijken te vergroten. Mede door de veelbelovende resultaten van de app tot nu toe is Veiligebuurt als expert op het gebied van buurtveiligheid en communicatie gevraagd voor het programma. 
 Tim bij ministerie van Veiligheid en Justitie
De budgetten van overheden voor veiligheid staan onder druk, wijkagenten hebben steeds minder tijd.  Om toch de veiligheid in de wijken te waarborgen beseffen buurtbewoners dat ze zelf ook kunnen bijdragen. Het groeiende aantal buurtpreventieteams en de stijgende populariteit van buurtpreventie-apps en buurt-WhatsApp-groepen bewijzen dit. Door als overheid samen te werken met de buurtpreventie-app Veiligebuurt kan er real-time data gebruikt worden om beter in te springen op (potentieel) gevaarlijke situaties in buurten en kan het gevoel van onveiligheid bij bewoners afnemen omdat er adequater wordt ingegrepen door bijvoorbeeld wijkagenten.
 
Onlangs deed Veiligebuurt een eigen onderzoek onder haar gebruikers waaruit blijkt dat de gemiddelde Nederlander in en om het huis het meeste vreest voor een inbraak. De cijfers laten zien dat het met name een kwestie van gevoel is.  Zo is er veel minder vrees voor een (levensbedreigende) woningbrand terwijl de schade vele malen groter is dan bij een woninginbraak. Door goede informatievoorziening, het verbeteren van de communicatie in de buurt en het ondersteunen door middel van preventieve maatregelen kan Veiligebuurt het onveiligheidsgevoel actief verbeteren.

Over Startup-in-Residence

Het Startup-in-Residence programma is een innovatief programma waarin de (Rijks)overheid samenwerkt met startups. Dit doen ze door startups maatschappelijke vraagstukken op het terrein van straffen en beschermen voor te leggen. Veiligebuurt is als expert op het gebied van buurtveiligheid geselecteerd voor het programma van 5 maanden. Samen met een projectteam van 10 personen van het ministerie van Justitie en Veiligheid gaan ze werken aan creatieve oplossingen om inbraken te voorkomen. Het uiteindelijke doel is meer veiligheid in de wijken en minder gevoel van onveiligheid van de bewoners.
 

Over Veiligebuurt 

Veiligebuurt is een app die de veiligheid in wijken verhoogt door burgers te verbinden met elkaar, met veiligheidsinstanties en moderne technieken zoals alarmsystemen. Burgers weten zo wat er speelt en kunnen indien nodig de hulp van hun buren inschakelen. Voor veiligheidsinstanties levert dit nuttige informatie over onveilige situaties op, waardoor ze slimmer en efficiënter kunnen werken. De app is beschikbaar voor iOS en Android en heeft inmiddels ruim 80.000 gebruikers. Veiligebuurt is haar product en dienstverlening doorlopend aan het ontwikkelen en komt daarmee steeds weer met nieuwe oplossingen. Zo kunnen gebruikers inmiddels alarmsystemen aan de app koppelen waardoor buren bij een alarm ook worden gewaarschuwd. 
Pasted image at 2017_11_22 04_55 PM.png
Terug naar overzicht

Deel dit bericht en help Nederland veiliger worden

Deel Veiligebuurt.nl

en help Nederland veiliger worden

Deze website maakt gebruik van cookies.