open

Ouderenmishandeling komt vaker voor dan je denkt. Herken jij de signalen?

30 juni 2017 in Blogs - 0 reactie(s)

Naar schatting hebben jaarlijks zo’n 200.000 ouderen te maken met psychisch, lichamelijke, seksuele mishandeling of worden financieel uitgebuit. Maar er valt meer onder de noemer ‘ouderenmishandeling’. Een verzorger kan het zorgen voor een ouder als te veel ervaren en deuren op slot doen om zelf wat rust te krijgen. Ook het inperken van de vrijheid van ouderen door het controleren en beperken van contact met anderen wordt als mishandeling gezien.

De signalen die duiden op ouderenmishandeling

  • Zichtbaar letsel
  • Overdreven schrikreactie bij een onverwachte aanraking
  • Onsamenhangende verklaringen over verwondingen
  • Depressiviteit of onverklaarbare angst
  • Schichtig of teruggetrokken gedrag

Weinig zoeken hulp of doen aangifte

Ondanks het feit dat een groot deel van de ouderen een vorm van mishandeling ervaart wordt er relatief weinig aangifte gedaan. Waarom?

Afhankelijkheid

Hoewel de zorg te wensen overlaat zijn veel van de ouderen die mishandelt worden afhankelijk van de zorg die de daders. Feit blijft dat velen van hen door ouderdom belangrijke handelingen niet meer zelf kunnen en een leven zonder hulp, ook al gaat dat gepaard met geweld, uitbuiting, etc., voor hen nog uitzichtlozer lijkt.

Maar ook schaamte en angst speelt een grote rol net als bij vele andere slachtoffers van verschillende soorten misdrijven. En zelfs als deze drempels overkomen weet niet elk individu waar zij terecht kunnen voor hulp en advies.

Omstanders spelen een belangrijke rol

Vermoed jij als bekende of buur dat het niet gaat bij een oudere thuis dan is het belangrjk dat je dit meteen aangeeft. Ga in gesprek met de oudere zelf of iemand anders die hem of haar kent. Je kan ook altijd bellen naar het Steunpunt Huiselijk Geweld waar zij al je vragen kunnen beantwoorden en voor de juiste hulp kunnen zorgen.

Wie zijn degenen die mishandelen?

Plegers zijn in de meeste gevallen de kinderen of kleinkinderen (52%), gevolgd door de (ex-) partner (33%). Ook anderen kunnen pleger zijn zoals overige familieleden, kennissen, buren en zorgprofessionals.

Hoe herken je het verschil tussen mishandeling en onvoldoende zorg?

De scheidslijn tussen mishandeling of onvoldoende zorg is soms flinterdun. Toch is het belangrijk om zelfs het vermoeden van mishandeling aan te kaarten. Want ook dreigen, schelden of verwaarlozing zijn vormen mishandeling.

Gebeurt mishandeling altijd opzettelijk?

Nee. Van alle mishandelingen gebeurt zo'n 35 procent uit pure onmacht of onwetendheid. Bij mantelzorgers als partner of familie gebeurt het vaak omdat men de situatie niet meer aankan.

Terug naar overzicht

Deel dit bericht en help Nederland veiliger worden

Deel Veiligebuurt.nl

en help Nederland veiliger worden

Deze website maakt gebruik van cookies.