Lage aangiftebereidheid in 2017

Nederlanders meldden veel misdaden niet in 2017, blijkt uit onderzoek door buurtveiligheid-app Veiligebuurt.  

‘Dalende misdaadcijfers botsen met realiteit’, kopte het AD op 16 mei 2018. Korpschef Akerboom presenteerde de jaarresultaten van de politie over 2017. Voor het vijfde jaar op rij daalden de misdaadcijfers. Let wel: dit zijn de geregistreerde cijfers bij de politie. Omdat veel mensen toch het gevoel hebben dat het niet zo veel veiliger wordt in Nederland, besloot Veiligebuurt te onderzoeken hoe het staat met de aangiftebereidheid in Nederland.

bel 112
39%

39% van de misdaadslachtoffers in 2017 denkt dat “het toch geen zin heeft”.  Daarom meldden ze één of meerdere misdaden niet bij de politie.

Veiligebuurt vroeg aan 26.398 mensen of ze altijd aangifte doen. Uit de reacties blijkt dat 39% van de respondenten, die in 2017 een misdaad hebben meegemaakt, één of meerdere misdrijven niet heeft gemeld bij de politie. 

aangifte doen

Vernieling en bedreiging het minste gemeld.

Veiligebuurt vroeg welke misdaden zonder melding bleven. Ongeveer 30 procent van de niet gemelde misdaden betrof vernieling, 23 procent betrof bedreiging, 13 procent diefstal en 7 procent mishandeling.  Ten slotte waren er nog de (poging tot) woninginbraak (5%), autokraak (5%), overlast (5%) en schuurinbraak (4%) die veel genoemd werden. 

De vraag die gesteld werd in de enquête was:

“Van welke misdaden die je (afgelopen jaar) hebt meegemaakt heb je géén formele melding gedaan bij de politie (of aangifte gedaan)?”

Vernieling / Vandalisme 30%
Bedreiging 23%
Diefstal (fiets / anders) 13%
Mishandeling 7%
Woninginbraak (of poging tot) 5%
Autokraak 5%
Overlast 5%
Inbraak schuur 4%
Zakkenrollen 2%
Drugs dealen 2%
Cybercriminaliteit 2%
Autodiefstal 1%
Straatroof 1%
Overvallen 1%
Dick Berlijn Generaal buiten dienst schrikt van aangiftebereidheid
Dick Berlijn, voormalig commandant der strijdkrachten en nu voorzitter raad van advies.

Tweerichtings communicatie is cruciaal

“Het is niet goed dat zoveel mensen verzuimen aangifte te doen. En het is niet goed dat zoveel mensen het gevoel hebben dat het geen zin heeft de politie te informeren. Willen we de veiligheid en het veiligheidsgevoel in onze buurten verbeteren? Dan moeten burgers en politie samenwerken en elkaar goed op de hoogte houden van wat er speelt.

Informatie waar mensen over beschikken is cruciaal voor de politie om haar werk te kunnen doen. Burgers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en melden als er dingen in hun omgeving gebeuren die verdacht zijn. Tweerichtingscommunicatie met de burger en het makkelijker maken om zaken te melden zijn cruciaal, ook als er niet direct aangifte gedaan hoeft te worden.”

Waarom werd er niet gemeld?

“Het heeft toch geen zin”

Als belangrijkste reden voor het niet melden van misdaad bij de politie gaf 57 procent aan dat het “toch geen zin heeft”. Negen procent gaf aan dat het teveel moeite kostte. Negen procent gaf aan dat het onmogelijk was om op het politiebureau aangifte te doen of werd daar niet goed geholpen. Acht procent vond online aangifte doen te ingewikkeld. Ook speelde angst voor de gevolgen een rol of de afstand tot het politiebureau.

Onverzekerd en onwetend

Ten slotte meldden sommigen niet omdat ze onverzekerd waren of omdat ze niet wisten hoe dit moest. De aangiftebereidheid is dus voor een groot deel laag omdat men het gevoel heeft dat het toch geen zin heeft.

De vraag die gesteld werd in de enquête was:

“Waarom heb je dat niet gedaan?”

Heeft toch geen zin (Politie doet er niks mee / crimineel wordt toch niet gepakt) 57%

Kon op mijn politiebureau geen aangifte doen of werd niet goed geholpen 9%

Kost me teveel moeite 9%

Online aangifte doen te ingewikkeld 8%

Bang voor de gevolgen 4%

Ben er niet voor verzekerd dus meld ik het niet 4%

Ik hoefde geen aangifte te doen (van de Politie of mijn verzekering) 3%

Ik weet niet hoe of waar ik dit moet melden (aangifte doen) 3%

Politiebureau te ver weg 2%

Yves Verschueren

Yves Verschueren (Oprichter van Veiligebuurt) geeft aan erg geschrokken te zijn van de reacties op dit onderzoek. “Toen ik de individuele reacties aan het lezen was zag ik zelfs enkele gevallen van mishandeling, aanranding en brandstichting. We moeten wel allemaal de moeite blijven nemen om dit te melden anders geven met zijn allen de verantwoordelijke instanties ook niet de juiste indruk.

Wil je het om wat voor reden dan ook niet melden bij de politie, meld het dan (eventueel anoniem) aan je buurt. Hierdoor blijft iedereen alert en kunnen we samen optreden. Doe dit via de Veiligebuurt app of bij jouw lokale buurtpreventie initiatief. Op die manier komen de inzichten in ieder geval ook bij de politie in beeld.

Aangiftebereidheid is niet bewezen lager of hoger dan de laatste 10 jaar, dus de officiële politiecijfers hoeven we niet te wantrouwen.”

Oproep !

De resultaten van dit onderzoek zorgen ervoor dat Veiligebuurt een oproep doet aan Gemeenten en politie maar vooral ook aan iedereen die slachtoffer wordt of getuige is van een misdaad. Blijf samenwerken om de misdaad in beeld te krijgen, blijf misdaad melden! Ook als je overtuigd bent dat de boef toch niet gepakt wordt is het de moeite waard om te melden! Dit kan nu al met de Veiligebuurt app als je iets wilt melden aan je buurt. Binnenkort kun je ook zaken melden aan gemeente en politie. Veiligebuurt zorgt dat je melding wordt doorgezet.

Heb je een concreet idee hoe jij samen met Veiligebuurt dit probleem kunt aanpakken? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Contactformulier